Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że administratorem pozyskanych danych osobowych jest  Miejska Biblioteka Publiczna , ul. 1 Maja 12 , 58-580 Szklarska Poręba.

Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie – na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO .

  1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne od wykonania usługi.
  2. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje odmową wykonania usługi.
  3. W razie konieczności dane mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie innych umów powierzenia danych innym podmiotom.
  4. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Dane po ustaniu celu przetwarzania zostają trwale usunięte .
  6. Każdej osobie ,której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Każdej osobie ,której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do właściwego Urzędu Ochrony Danych.