REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W SZKLARSKIEJ POREBIE

 

      I          Zasady ogólne
 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych,
 2. Korzystanie z internetu jest bezpłatne,
 3. Osoby korzystające z internetu zobowiązane są do wpisania się na listę użytkowników,
 4. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo zażądać dowodu tożsamości od użytkownika
     II          Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do internetu
 1. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych użytkowników, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 2. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie,
 3. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu,
 4. Ściągane z internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać na nośnikach zewnętrznych,
 5. Biblioteka nie umożliwia drukowania pobranych materiałów,
 6. Zabrania się :
 • Zapisywania plików i instalowania programów na dysku systemowym,
 • Otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
 • Wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony wazerowe.
III               Zasady bezpieczeństwa
 1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze,
 2. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem,
 3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób,
 4. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych,
 6. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa dostępu do internetu lub korzystania z usług Biblioteki przez okres do 12 miesięcy.