Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie  jest instytucją kultury, która tworzy przyjazne miejsce dostępu do wiedzy, edukacji, informacji, kultury i komunikacji społecznej dla mieszkańców Szklarskiej Poręby i nie tylko , zapewniając jednocześnie profesjonalny poziom swych usług.

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa

Pragniemy, aby nasz biblioteka była nowoczesną instytucją kultury, która wpisuje sie w przemiany cywilizacyjne i technologiczne, jednocześnie zachowując szacunek dla tradycyjnych oczekiwań użytkowników.

Chcemy gromadzić i udostępniać zakupione nowości czytelnicze, zgodnie z potrzebami wszystkich czytelników, rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, w największym stopniu narażonych na zły wpływ kultury masowej.